Loma-asuntojen Vuokrausehdot

Ehdot tulevat osapuolia sitovaksi, kun asiakas on vahvistanut varauksen maksamalla vähintään ennakkomaksun.

Varaaminen

Asiakas voi suorittaa lomamökin varaamisen internetissä olevien ohjeiden mukaisesti tai mm. puhelimitse. Asiakkaalle lähetetään postissa tai sähköpostissa varausvahvistus, jossa on:

  • Lomakohteen omistajan nimi- ja osoitetiedot.
  • Kulkuohjeet avaintensaantipaikkaan ja lomakohteeseen.
  • Maksulliset lisäpalvelut ja lomamökkien vuokrausehdot.
  • Tilisiirtolomakkeet ennakkomaksun ja loppusuorituksen sekä lisäpalveluiden maksua varten.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (40 % mökin vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä. Tai asiakas on maksanut ennakkomaksun ja loppumaksun ennakkomaksun eräpäivään mennessä.

Maksaminen

Ennakkomaksu on suoritettava laskun eräpäivään mennessä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi laskun eräpäivänä tai viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varatun loman alkua. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin neljä (4) viikkoa ennen loman alkua, ei ennakkomaksua peritä erikseen vaan koko vuokrasumma on maksettava yhdellä kertaa eräpäivään mennessä.

Kaikki laskuihin liittyvät huomautukset on ilmoitettava 10 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

Peruutukset

Peruutus on aina tehtävä aina kirjallisesti (internetsivulta, kirjeellä, sähköpostilla tai faxilla). Peruutus on pätevä vasta, kun se on perillä varauksista huolehtivalla.

Mikäli asiakas pystyy osoittamaan, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen ajoissa, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Maksettu ennakkomaksu ja mahdolliset toimistokulut jäävät peruutuksen yhteydessä varauksesta huolehtivalle mökin omistajalle.

Mahdollinen välittäjä voi lisäksi pidättää omat kulunsa vuokralaiselta. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään ennakkomaksu.

Jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja mahdollista toimitusmaksua. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä varauksista huolehtivalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

Loman kuluessa tehtyjä peruutuksia ei hyväksytä eikä korvata. Mikäli asiakas muuttaa varausta, muutokset käsitellään kuten aikaisemmin käsitelty varauksen peruutus ja uusi varaus. Mökinomistaja tai mökkivälittäjä voi perua varauksen ylivoimaisen esteen vuoksi. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Lomamökin käyttö

Omistaja luovuttaa avaimet asiakkaalle ilmoitetussa tai erikseen sovitussa paikassa sovittuna ajankohtana. Lähdettäessä mökki on kalusteineen ja varusteineen siinä kunnossa kuin se oli avaimia vastaanotettaessa.

Ellei erikseen muuta sovita, asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja pyyheliinat. Asiakas vastaa siivouksesta loma-aikana ja sen lopuksi ellei toisin sovita. Mikäli mökin omistaja joutuu siivoamaan mökin, hänellä on oikeus periä hinnaston mukainen loppusiivousmaksu.

Vuokrajakson aikana mökin omistaja huolehtii lumitöistä traktorilla lingottavien kulkuväylien osalta. Vuokralainen vastaa kuistien, portaiden, patioiden ja polkujen puhdistamisesta ja liikkuu niillä omalla vastuullaan.

Mahdollisten todennettavien luonnonilmiöiden tai kolmannesta osapuolesta johtuvien (sähköyhtiö) sähköntoimitushäiriöiden osalta vuokranantaja tai vuokraaja ei ole korvausvelvollinen (esim. loppusiivouksen estyminen).

Lomamökkiä ja sen aluetta saa käyttää varauksen perusteena oleva henkilömäärä. Telttailu, leiriytyminen ja muun lisämajoituksen käyttö lomamökin alueella on kielletty. Avotulen teko mökin alueella ja metsäpalovaroituksen aikana on kielletty.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan lomakohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon.

Mökit ovat savuttomia ja lemmikkieläinten tuonti sisätiloihin on kielletty. Lemmikkieläimistä on ilmoitettava varauksen yhteydessä, mikäli niitä on tulossa mukana -vaikka ne olisivat ulkosalla.

Huomautukset, valitukset ja riitojen ratkaisu

Huomautukset ja valitukset on ilmoitettava loman aikaan suoraan kohteen omistajalle. Ensisijassa sopimusriidat pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos valituksen syytä ei korjata, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos myyjä ja asiakas eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakuntaan. Sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia ja riidat käsitellään paikallisessa käräjäoikeudessa. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.